Ubrzano učenje i izrada mentalnih mapa

Tehnika ubrzanog učenja i izrade mentalnih mapa nadovezuje se na tehniku brzog čitanja.
Namijenjena je onima koji žele bolje organizirati svoje vrijeme i ubrzati učenje 5-10 puta.

Tehnika ubrzanog učenja i izrade mentalnih mapa pruža:
•  brže usvajanje znanja od klasičnog učenja
•  poboljšava pamćenje
•  pripremu za ispite i prezentacije
•  oslobađanja straha i treme od javnih nastupa, ispita, itd.

1.dan
•  upoznavanje i razrada mentalnih mapa
•  upoznavanje s tehnikama učenja
•  poboljšanje pamćenja
•  instalacija fokusa

2.dan
• produbljivanje fokusa
• oslobađanje treme (straha) od javnog nastupa, ispita
• oslobađanje straha od osobe
• priprema za ispit

Trajanje: punih 8 sati (2 x 4 sata)

Back to Top
House of Learning osnovan je 2004. godine u Zagrebu s ciljem organizacije edukacijskih seminara, treninga, te radionica s područja psihologije, komunikolgije, prodaje i menadžementa.