Napredne komunikacijske tehnike 1

Na seminaru Napredne komunikacijske tehnike 1 učimo kako unutar 30 sekundi prepoznati načine razmišljanja i neverbalnu komunikaciju naših sugovornika, njihove želje, strahove potrebe, ograničenja, te kako ih motivirati.

Na taj način brže i jednostavnije uspostavljamo komunikaciju, lakše pregovaramo i dolazimo da boljih poslovnih rezultata.
Kako bi ovu tehniku u potpunosti savladali, pripremili smo za Vas i praktične vježbe.

Trajanje seminara: 2 x 3 sata teoretski dio, 2 x 2 sata praktični dio

Back to Top
House of Learning osnovan je 2004. godine u Zagrebu s ciljem organizacije edukacijskih seminara, treninga, te radionica s područja psihologije, komunikolgije, prodaje i menadžementa.