Neverbalna komunikacija

Trajanje seminara: 6 sati

Project Description

Neverbalna komunikacija datira od samog postanka živih bića i tisućama je godina bila jedini način komunikacije. Nastankom govora neverbalna je komunikacija potisnuta u drugi plan.
Svakodnevno smo svjedoci krivih informacija i skrivanja istine u komunikaciji.
Neverbalnu komunikaciju je teško kontrolirati, zato dobar «čitač» pokreta, stavova, držanja i neverbalnih gesti s lakoćom može utvrditi sugovornikove stavove bez verbalne komunikacije.
Osim neverbalne komunikacije ponekad nečije riječi nisu dovoljno jasne ili su imale „skriveno“ značenje. Tada je manji fokus na tome KAKO se nešto govori, nego ŠTO se točno govori.
Naprednim tehnikama slušanja bez obzira na izbor riječi možemo spoznati što nam točno netko želi reći, što nam je osoba prešutjela ili kada ne govori istinu.
Trajanje seminara: 2 x 3 sata
Cijena seminara: 1.250,00 kn

Back to Top
House of Learning osnovan je 2004. godine u Zagrebu s ciljem organizacije edukacijskih seminara, treninga, te radionica s područja psihologije, komunikolgije, prodaje i menadžementa.