Izrada mentalnih mapa

Trajanje seminara: 8 sati

Project Description

Tehnika ubrzanog učenja i izrade mentalnih mapa se nadovezuje na tehniku brzog čitanja.
Namijenjena je onima koji žele bolje organizirati svoje vrijeme i ubrzati učenje 5-10 puta.
Tehnika ubrzanog učenja i izrade mentalnih mapa pruža:
• brže usvajanje znanja od klasičnog učenja
• poboljšano pamćenje
• psihološku pripremu za ispite i prezentacije
• oslobađanja straha i treme od javnih nastupa, ispita, i td.

1.dan
• upoznavanje i razrada mentalnih mapa
• upoznavanje sa tehnikama učenja
• poboljšanje pamćenja
• instalacija fokusa
2.dan
• produbljivanje fokusa
• oslobađanje treme (straha) od javnog nastupa, ispita
• oslobađanje straha od osobe
• mentalna priprema za ispit

Trajanje: punih 8 sati (2 x 4 sata)
Cijena: 800,00 kn

Back to Top
House of Learning osnovan je 2004. godine u Zagrebu s ciljem organizacije edukacijskih seminara, treninga, te radionica s područja psihologije, komunikolgije, prodaje i menadžementa.