Prodajni seminar

Prodajni seminar je namijenjen menadžerima, prodajnim predstavnicima, savjetnicima, voditeljima timova te svima onima čiji poslovni uspjeh ovisi o vrhunskim pregovaračkim i prodajnim vještinama.

Na seminaru se usvajaju:

 • faze prodajnog razgovora
 • osnovne i napredne pregovaračke tehnike
 • prodajne vještine putem telefonskog kontakta
 • načini rješavanja konflikata i tehnike uspostavljanja komunikacijskih kanala
 • kako pravilno komunicirati i ostaviti dobar dojam na sugovornika
 • tehnike otvaranja komunikacije i uspostave povjerenja
 • kako kreirati kvalitetnu prezentaciju
 • kako zadržati pažnju (fokus) klijenta
 • faza finalizacije – kako ostvariti kvalitetnu naplatu
 • kako zadržati klijente
 • kako ostvariti preporuke putem klijenata

Nakon Prodajnog seminara rezultati prodaje se povećavaju za minimalno 20%.

Trajanje seminara: 2 x 3 sata

Back to Top
House of Learning osnovan je 2004. godine u Zagrebu s ciljem organizacije edukacijskih seminara, treninga, te radionica s područja psihologije, komunikolgije, prodaje i menadžementa.